Programul Erasmus+ oferă studenților posibilitatea de a studia unul sau două semestre în cadrul unei universități partenere și de a face un stagiu de practică. Mobilitățile de studiu pot dura între 3 și 12 luni, iar stagiile de practică între 2 și 12 luni. Durata cumulată a mobilităților Erasmus (practică și studiu) nu trebuie să depășească 12 luni pe ciclu de studiu. Studenții pot accesa mobilitățile Erasmus în fiecare ciclu de studiu (licență, masterat, doctorat).

Pentru a beneficia de o mobilitate Erasmus+, studenții trebuie să participe la selecție și să fie declaraţi admişi pe unul din locurile disponibile. Concursul Erasmus+ pentru mobilitățile de studiu se derulează la începutul semestrului al II-lea al fiecărui an universitar, urmând ca mobilitățile de studiu să să desfăşoare în anul academic următor, fie în primul sau al doilea semestru, fie pentru un an universitar întreg. Studenţii care pleacă în mobilitate de studiu pentru un semestru, pot solicita prelungirea acestuia pentru încă un semestru, urmând procedurile de acordare a prelungirilor. Mobilitățile de practică se vor derula în cadrul aceluiași an universitar.

Selecția pentru mobilitățile de practică (SMP) începe în perioada octombrie/noiembrie și durează până în luna iunie, desfășurându-se în sistem „on going selection” (până la epuizarea fondurilor disponibile).

25.04. 2018 - S-a deschis cea de-a doua selecție pentru mobilitățile de studiu Erasmus+. Puteți consulta lista universităților partenere și anunțul complet al selecției și aici. 

MOBILITĂȚI DE STUDIU                                                STAGII DE PRACTICĂ