Printati aceasta pagina

Ştiri

iul 25, 2018

O nouă probă la Admitere Licenţă 2018: Limba engleză


Facultatea de Comunicare şi Relaţii publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) introduce o nouă probă de concurs pentru examenul de admitere la studii universitare de licenţă din iulie 2018. Candidaţii vor putea susţine examenul şi la disciplina limba engleză, iar subiectele sunt afişate pe site-ul facultăţii, la secţiunea Admitere->Licenţă->Subiecte admitere. Tot aici găsiţi şi Tips & Tricks - sfaturi și indicaṭii privind examenul scris pentru candidaţii FCRP.

Mai multe detalii despre admiterea la limba engleză găsiţi în broşura FCRP Admitere 2018.

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare şi Relaţii publice şi Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline:  Limba şi literatura română, Istorie, Psihologie, Economie şi Limba engleză.

În evaluarea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.

Pentru admiterea în anul academic 2018-2019, propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate pe site-ul facultăţii la secţiunea Subiecte admitere. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.

Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalaureat din anul 2017, aprobate şi făcute publice de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Pot fi folosite toate manualele autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.


Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) este una dintre instituțiile reprezentative de învățământ din România, care s-a afirmat ca o şcoală de comunicare de renume. În 24 de ani de activitate, profesorii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice-SNSPA au format peste 14.000 de absolvenţi de studii de licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare, generații de experți în domeniile comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii.

Diploma de licenţă acordată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice permite profesarea în următoarele domenii: relaţii publice, publicitate, psihologie, creare de imagine, mass-media, marketing politic şi electoral, comunicare managerială, negocieri comerciale şi politice, analiză politică, gestionarea crizelor, managementul resurselor umane, relaţii publice internaţionale, managementul proiectelor.

Numărul locurilor la buget şi la taxă la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Detalii despre admiterea la programele de studii ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, aici.

 

 

 

Vezi toate ştirile