Printati aceasta pagina

ADMITERE

                                                              

Facultatea de Comunicare și Relații Publice organizează concurs de admitere pentru:

  • studii universitare de licență, specializările: Comunicare și Relații Publice, respectiv Publicitate.
  • studii universitare de masterat, cu diferite specializări, în formele: cu frecvență (IF), cu predare în limba română și în limba engleză, respectiv cu frecvență redusă (IFR), cu predare în limba română.
  • studii postuniversitare, începând din 2017
  • studii universitare de doctorat, specializarea Științele Comunicării.

 

Calendarul admiterii 2018 este următorul: 

Pentru studii universitare de licență, înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 9–13 iulie 2018. Proba de concurs va avea loc în data de 15 iulie 2018, pentru specializarea Comunicare și Relații Publice și specializarea Publicitate.

La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare, la studiile universitare de licenţă, numai prin concurs de admitere.

Mai multe detalii despre concursul de admitere la studii universitare de licență se pot consulta aici.

Pentru studii universitare de masterat, forma cu frecvență (IF), înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 16 - 21 iulie a.c., iar susținerea interviurilor pe bază de scrisoare de motivație sau prezentare în format PowerPoint (vezi cerinţele pentru fiecare masterat) se desfășoară în perioada 23 - 25 iulie a.c.

Mai multe detalii despre concursul de admitere se pot consulta aici.

Pentru studii  universitare de masterat cu frecvență redusă (IFR), perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere, inclusiv a scrisorii de motivație) este între 16 - 21 iulie a.c. Dosarele de înscriere pot fi trimise și prin poștă, data poștei fiind cel mai târziu 21 iulie a.c. Afişarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere va avea loc în data de 25 iulie a.c.

Mai multe detalii despre concursul de admitere se pot consulta aici.

Pentru studii  postuniversitare, mai multe detalii aici.

Pentru studii universitare de doctorat, concursul de admitere se desfășoară în septembrie. Informații actualizate se pot consulta aici sau pe site-ul Școlii Doctorale.