Printati aceasta pagina

Comunicare în domeniul sănătății

COMUNICARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
PROGRAM POSTUNIVERSITAR
ADMITERE

Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA), în parteneriat cu Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF), derulează programul postuniversitar „Comunicare în domeniul sănătății”.


Perioada de înscriere: 

Înscrierile sunt deschise pe tot parcursul anului universitar până la formarea grupelor.

Pentru înscrieri vă rugăm să contactați coordonatorul programului, Lect. univ. dr. Alina Duduciuc: alina.duduciuc@comunicare.ro


CUI SE ADRESEAZĂ?
Programul postuniversitar „Comunicare în domeniul sănătății” se adresează personalului din domeniul medical, din instituții, asociații și organizații pentru educație medicală, prevenție și cercetare medicală, experților din sănătatea publică și din industria farmaceutică, decidenților guvernamentali și locali, membrilor sindicatelor de profil, și tuturor celor care doresc să-și antreneze abilitățile de comunicare în sănătate, prevenție, educație, reglementare, îngrijire și promovare produse/servicii medicale.


CURSURILE CUPRINSE ÎN PROGRAM
Programul constă în trei module practice și șapte cursuri, totalizând 136 ore didactice.

Comunicarea orientată spre pacient
 • Lect. univ.dr. Alina Duduciuc
 • Dr. Loredana Dumitrașcu
Purtătorul de cuvânt
 • Drd. Ioana Silistraru
Management strategic în sectorul medical
 • Dr. Cristina Racoceanu
Etica în comunicarea pentru sănătate
 • Prof.univ.dr. Dumitru Borțun
Comunicarea cu mass media în domeniul sănătăţii
 • Dr. Richard Costantinescu
 • Drd. Alexandra Nistoroiu
Marketing în sănătate
 • Dr. Roxana Gavriloaia
Social media, publicitate şi noi tehnologii pentru sănătate
 • Conf.univ.dr. Dan Petre
 • Dr. Fidelie Kalambayi
MP 1: Comunicare de criză în domeniul sănătăţii
 • Lect.univ.dr. Monica Bîră
 • Lect. univ. dr. George David
 • Dr. Vasile Țoneș
MP 2: Public speaking în domeniul sănătăţii
 • Conf.univ. dr. Dan Stănescu
 • Drd. Marius Romașcanu
MP 3: Comunicare managerială şi comportament organizaţional
 • Drd. Nicolae Iordache
 

Calendarul și programul desfășurării cursurilor
24 noiembrie – deschiderea programului postuniversitar.
Cursurile se desfășoară, de două ori pe lună, sâmbăta și duminica, în intervalul orar 10.00 – 17.15, cu o pauză de masă de la 13.15 la 14. Modulele practice au loc vinerea, sâmbăta și duminica, în intervalele 17 – 20 (vineri), respectiv 10 – 18.30. Programarea cursurilor (orarul) va fi comunicat pe parcursul perioadei de înscriere. 
Detaliile despre examenul de absolvire vor fi comunicate în timp util.


DOSARUL DE ÎNSCRIERE al candidatului va cuprinde:

 • Fişa de înscriere la concursul de admitere (http://postuniversitar.snspa.ro/comunicare/home.php)
 • Diploma de licenţă (sau echivalentă)
 • Certificatul de naştere
 • Buletinul / Cartea de identitate
 • Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz)
 • Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte)
 • Curriculum vitae
 • 4 fotografii color ¾
 • un dosar plic
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Fişa de înscriere la concursul de admitere se completează online accesând site-ul www.comunicare.ro, butonul Admitere postuniversitar, începând cu data de 22 octombrie 2018 până la data de 17 noiembrie, inclusiv.
Fişa de înscriere, dovada plăţii taxei de studii, Diploma de licenţă (sau echivalentă), Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz), Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte) şi CV-ul semnat şi datat vor fi trimise în format pdf la adresa de e-mail postuniversitar@comunicare.ro până la data de 17 noiembrie 2018.

Ulterior trimiterii lor pe e-mail, documentele vor fi aduse și în format fizic, după cum urmează:

 • În perioada 17 octombrie - 24 noiembrie 2018, candidaţii vor prezenta la Secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, Sala 504, între orele 11-13, dosarul cu următoarele documente în original şi în copie: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi dovada plăţii taxei de studii. Documentele în original se înapoiază candidatului. De asemenea, cursanţii vor prezenta la secretariat Fişa de înscriere tipărită, completată şi semnată, pecum şi Contractul de studii tipărit pe ambele feţe, completat şi semnat.

 

Admiterea
Comisia de admitere evaluează scrisorea de motivaţie şi CV-ul, după care stabileşte nota la examenul de admitere pentru fiecare candidat. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Înmatricularea
În vederea înmatriculării cursanţilor declaraţi admişi, aceştia vor completa şi semna Contractul de studii. Înmatricularea se face pe baza deciziei rectorului, sub număr matricol unic. Contractul de studii poate fi accesat aici.

TAXA DE STUDIU include:
 • taxa de admitere
 • taxa de înmatriculare
 • taxa de şcolarizare
 • taxa de certificare, 2.000 RON

Plata taxei se face în contul RO23BRDE445SV95462244450

ACREDITARE

Programul postuniversitar „Comunicare în domeniul sănătății”, este acreditat de Ministerul Educației Naționale. Diploma de absolvire a programelor constă într-un un certificat de perfecționare profesională în specializarea comunicare și relații publice, emisă de Ministerului Educației Naționale, Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA. Certificatul de atestare a competențelor profesionale este însoțit de un supliment descriptiv care conține situația școlară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară care a stat la baza dezvoltării programului şi competențele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competențelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.

 

PERSOANE DE CONTACT ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Lect. univ.dr. Alina Duduciuc
alina.duduciuc@comunicare.ro