Printati aceasta pagina

Masterat

ATENȚIE! O nouă etapă de admitere la MASTERATE IF și IFR - 5-15 septembie 2022 - locuri scoase la concurs, click aici.

Masterate cu frecvență cu predare în limba română (2 ani)

Masterate cu frecvență cu predare în limba engleză (2 ani)

Masterate cu frecvență redusă cu predare în limba română (2 ani)

Conform Hotărârii Senatului SNSPA 4/17.02.2022, în sesiunea iulie - septembrie 2022, admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA, cursuri cu frecvență (ZI) și cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, aici.

Admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență (ZI), se face pe baza probelor de examinare prevăzute pentru fiecare masterat (scrisoare de motivație sau prezentare în format PowerPoint), fără susținerea unui interviu. Pentru programele cu predare în limba engleză, proba de examinare este în limba engleză. Pentru îndrumări privind probele de examinare, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Masterate la care proba de examinare constă într-o scrisoare de motivație: Masterat în Comunicare și Relații Publice, Masterat în Leadership și Comunicare Politică, Masterat în Management și Comunicare în Afaceri, Masterat Comunicare Audio-Video, Masterat Comunicare și Publicitate (în limba engleză), Masterat Comunicare și Afaceri Europene (în limba engleză)Masterat Comunicare digitală și inovare (în limba engleză).

Baremul pentru scrisoarea de motivație, aici.

Masterate la care proba de examinare constă într-o prezentare în format PowerPoint: Masterat în Comunicare Managerială și Resurse Umane, Masterat în Managementul Proiectelor, Managementul Proiectelor (în limba engleză), Masterat în Publicitate, Masterat în Social Media și Marketing Online, Masterat în Brand Management și Comunicare Corporativă.

Baremul pentru prezentarea în format PowerPoint, aici.

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere!

Pe platforma admitere.snspa.ro candidații pot formula mai multe opțiuni, dar vor încărca o singură dată proba de examinare corespunzătoare primei opțiuni.

Candidaţii care optează pentru programe de masterat în limba engleză (la a doua/a treia opțiune/a patra opțiune etc.) vor încărca pe platforma admitere.snspa.ro și o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere. În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins”, acesta nu va putea ocupa un loc la specializarea cu predare în limba engleză. Îndrumarul pentru scrisoarea de motivație pentru a doua/a treia opțiune etc. se găsește aici.

Admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%). Pentru îndrumări privind scrisoarea de motivație, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Ocuparea locurilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023.

Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de masterat, cu finanțare de la buget, indiferent de numărul opțiunilor sale. Candidații care doresc să urmeze și un al doilea program de studii simultan, conform prevederilor legale, pot evidenția acest lucru în platforma de admitere și vor fi repartizați conform opțiunilor și în raport cu media de concurs. Al doilea program de studii poate fi urmat doar în regim cu taxă.

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de masterat

 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui;
 • copie carte (buletin) de identitate;
 • copie după diploma de licență sau echivalent (atestatul de echivalare a diplomei de licență);
 • copie după documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: candidați de etnie romă.
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”,

 

Calendarul admiterii septembrie 2022:

 • 5- 15 septembrie: înscrieri online*
 • 16 -19 septembrie: evaluarea probelor de concurs
 • 20 septembrie: afișarea rezultatelor
 • 21 septembrie: depunerea contestațiilor
 • 22 septembrie: afișarea rezultatelor contestațiilor
 • 21- 23 septembrie: înmatricularea candidaților 

*Notă: Platforma se deschide pe 5 septembrie, la ora 9.00, și se închide pe 15 septembrie, la ora 14.00.

Numărul locurilor scoase la concurs - septembrie 2022 click aici.

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de masterat este aici.