Printati aceasta pagina

Burse

Nou! Ca urmare a restricționării accesului în sediile universității a tuturor studenților și cadrelor didactice, SNSPA a fost nevoită să modifice calendarul de acordare a burselor pentru semestrul II, anul universitar 2019-2020.

Noul calendar pentru acordarea burselor în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, depuse în perioada 24 februarie-13 martie 2020:
• Analizarea cererilor și a dosarelor de bursă de către comisiile de acordare a burselor de la nivelul fiecărei structuri: 24-30 martie 2020;
• Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă: 31 martie 2020;
• Perioada pentru depunerea contestațiilor: 1-2 aprilie 2020;
• Analizarea contestațiilor de către comisiile de contestații de la nivelul fiecărei structuri: 3-6 aprilie 2020;
• Afișarea rezultatelor contestațiilor: 7 aprilie 2020.
• Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei: 1-8 aprilie 2020

I. Burse acordate de SNSPA

Studenții FCRP pot beneficia de mai multe tipuri de burse acordate de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative, conform prevederilor legale. Bursele se acordă anual, conform unor criterii clar stabilite și aprobate de către Senatul SNSPA.

Decizia Consiliului FCRP nr. 348/21.10.2019  privind acordarea burselor de performanță științifică și Criteriile de acordare a burselor de merit și de studiu în FCRP [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 349/21.10.2019  privind aprobarea comisiei pentru acordarea burselor [click aici]

I.1. Burse pentru semestrul II, anul universitar 2019-2020

În perioada 24 februarie-13 martie 2020, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul II, anul universitar 2019-2020. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist. 

Calendar

 • Depunerea cererilor și a dosarelor de bursă pentru sem. II 2019-2020: 24 februarie-13 martie 2020
 • Analiza cererilor și a dosarelor de bursă de către Comisia de acordare a burselor pe facultate: 16-24 martie 2020
 • Afisarea listelor cu studenții beneficiari de bursă în sem. II 2019-2020: 25 martie 2020
 • Depunerea eventualelor contestații: 26-27 martie 2020
 • Analiza contestațiilor depuse de către Comisia de contestații a facultății: 30-31 martie 2020
 • Afisarea rezultatelor contestațiilor: 1 aprile 2020
 • Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei: 26 martie-3 aprilie 2020

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar. Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor.

Detalii privind regulamentul de acordare a burselor, cuantumul burselor, bursele sociale şi cererile care trebuie depuse, aici.

Descarcă cererea

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

 • cerere personală de solicitare a bursei; (descarcă cererea pentru burse sociale şi ajutor social)
 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: noiembrie, decembrie, ianuarie);
 • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 2230 lei brut sau 1346 lei net, în funcţie de adeverintele de salariu depuse la dosar.

 

II. Burse acordate de alte instituții naționale și internaționale

Pentru sprijin privind dosarul de candidatură pentru bursele de la punctul 2, contactați-o de dr. Elena Negrea-Busuioc.