Printati aceasta pagina

Comunicare în domeniul sănătății

COMUNICARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
PROGRAM POSTUNIVERSITAR

Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA), în parteneriat cu Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF), derulează programul postuniversitar „Comunicare în domeniul sănătății”.


CUI SE ADRESEAZĂ?
Programul postuniversitar „Comunicare în domeniul sănătății” se adresează personalului din domeniul medical, din instituții, asociații și organizații pentru educație medicală, prevenție și cercetare medicală, experților din sănătatea publică și din industria farmaceutică, decidenților guvernamentali și locali, membrilor sindicatelor de profil, și tuturor celor care doresc să-și antreneze abilitățile de comunicare în sănătate, prevenție, educație, reglementare, îngrijire și promovare produse/servicii medicale.


CURSURILE CUPRINSE ÎN PROGRAM
Programul constă în trei module practice și șapte cursuri, totalizând 136 ore didactice.

Comunicarea orientată spre pacient
 • Lect. univ.dr. Alina Duduciuc
 • Dr. Loredana Dumitrașcu
Purtătorul de cuvânt
 • Drd. Ioana Silistraru
Management strategic în sectorul medical
 • Dr. Cristina Racoceanu
Etica în comunicarea pentru sănătate
 • Prof.univ.dr. Dumitru Borțun
Comunicarea cu mass media în domeniul sănătăţii
 • Dr. Richard Costantinescu
 • Drd. Alexandra Nistoroiu
Marketing în sănătate
 • Dr. Roxana Gavriloaia
Social media, publicitate şi noi tehnologii pentru sănătate
 • Conf.univ.dr. Dan Petre
 • Dr. Fidelie Kalambayi
MP 1: Comunicare de criză în domeniul sănătăţii
 • Lect.univ.dr. Monica Bîră
 • Lect. univ. dr. George David
 • Dr. Vasile Țoneș
MP 2: Public speaking în domeniul sănătăţii
 • Conf.univ. dr. Dan Stănescu
 • Drd. Marius Romașcanu
MP 3: Comunicare managerială şi comportament organizaţional
 • Drd. Nicolae Iordache 
 
 

ACREDITARE
Programul postuniversitar „Comunicare în domeniul sănătății”, este acreditat de Ministerul Educației Naționale. Diploma de absolvire a programelor constă într-un un certificat de perfecționare profesională în specializarea comunicare și relații publice, emisă de Ministerului Educației Naționale, Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA. Certificatul de atestare a competențelor profesionale este însoțit de un supliment descriptiv care conține situația școlară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară care a stat la baza dezvoltării programului şi competențele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competențelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.

 

PERSOANE DE CONTACT ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Lect. univ.dr. Alina Duduciuc
 • alina.duduciuc@comunicare.ro
Asist.univ.dr. Ioana Schiau
 • ioana.schiau@comunicare.ro