Printati aceasta pagina

Masterate cu frecvență redusă în limba română (IFR)

 

Nou! În sesiunea iulie - septembrie 2020, admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro.

Informații complete despre procesul de admitere se găsesc aici

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%). Pentru îndrumări privind scrisoarea de motivație, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Nou! Baremul pentru scrisoarea de motivație, aici.

Atenție!

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Numărul de locuri pentru fiecare masterat, pentru anul academic 2020-2021, este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, aici.

CUANTUMUL TAXELOR

Valoarea actualizată a taxelor poate fi vizualizată în zona STUDENŢI> TAXE.

 

 

Mergeți la: Masterate cu frecvență (IF) | Masterate cu predare în limba engleză