Printati aceasta pagina

Personal FCRP

  • CADRE DIDACTICE

Cadrele didactice titulare pot beneficia de o mobilitate de predare sau formare în cadrul programului Erasmus+. Mobilităţile pot dura între 5 şi 7 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii în cadrul FCRP.

Selecția

Selecţie se va face în funcţie de dosar şi de bugetul alocat Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. Data limită de depunere a dosarului este 11/05/2015. Mobilităţile se aprobă pe tot parcursul anului universitar, în ordinea depunerii şi în funcţie de bugetul disponibil.  

Dosarul trebuie să conțină

  • Programul mobilității (Anexa 1). Programul trebuie completat în limba engleză, excepţie făcând situaţia în care mobilitatea are loc în limba franceză;
  • Invitație din partea universității partenere în care se precizează că invitaţia este pentru predare, perioada mobilităţii şi numele complet al cadrului didactic;
  • Cerere către Decan (Anexa 2).

Finanţarea mobilităţii

Pentru a putea fi finanţată mobilitatea, dosarul trebuie să fie complet şi să fie depus cu cel puţin 3 săptămâni înainte de mobilitate.

Listă universităţi partenere mobilități cadre didactice

Dosarul se depune la biroul de Relaţii internaţionale (323), persoana de contact: Corina Buzoianu

  • PERSONAL ADMINISTRATIV

Personalul administrativ cu baza poate beneficia de o mobilitate de formare în cadrul programului Erasmus. Mobilităţile pot dura între 5 şi 7 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii în cadrul FCRP.