Printati aceasta pagina

Mobilități de practică

 

 

Selecția pentru mobilitățile de practică aferente anului universitar 2021/2022 s-a desfășurat în perioada 10.01.2022 - 17.06.2022, în sistem ongoing. Consultați anunțul selecției aici

Studenții și absolvenții FCRP pot beneficia de un stagiu de practică prin intermediul programului Erasmus+. Studenții sunt încurajați să-și găsească singuri un loc de practică într-o țară participantă la programul Erasmus+ și să aplice pentru finanțare.

Mobilitățile se desfășoară pe tot parcursul anului universitar; studenții și absolvenții se pot înscrie la concurs ținând cont de termenele administrative pe care trebuie să le respecte și de faptul că granturile se acordă în limita fondurilor disponibile.

Stagiile de practică Erasmus+ sunt finanţate cu granturi între 670 şi 720 euro/lună. 

Dosarul de înscriere la selecție cuprinde:

1. Formularul de înscriere (se descarcă aici).

2. Curriculum vitae (în limba română), semnat pe fiecare pagină.  

3. (Doar pentru studenții de la licență și masterat) - O adeverință care să ateste calitatea de student, eliberată de secretariatul FCRP.

4. O scrisoare de motivație (cel mult o pagină, redactată în limba în care se va desfășura mobilitatea, cu TNR, 12, justify). Scrisoarea trebuie să răspundă la întrebarea: De ce îmi doresc o mobilitate de practică la ......).

5. Acceptul scris al organizației în care se va desfășura stagiul de practică. Acceptul trebuie să  precizeze în clar  faptul că studentul (sau tânărul absolvent, după caz) va efectua un stagiu de practică Erasmus în organizația respectivă. Nu există un model impus pentru acest document. El trebuie să conțină date precum numele organizației, numele studentului acceptat pentru o mobilitate de practică în cadrul organizației, perioada mobilității, poziția pentru care a fost acceptat studentul și atribuțiile pe care acesta le va îndeplini. Documentul trebuie să fie semnat și ștampilat de către reprezentantul organizației în cadrul căreia se dorește realizarea mobilității de practică. 

6. (Doar pentru studenții doctoranzi) - O adeverință eliberată de Școala Doctorală în care se precizează că studentul doctorand este înmatriculat la zi și se află în perioada celor 3 ani de studiu.

7.(Doar pentru studenții doctoranzi) - Acordul conducătorului de doctorat (se descarcă de aici).

Puteți consulta aici o listă de site-uri care anunță stagii de practică pentru studenți și vă puteți face o idee mai clară despre impactul acestor stagii de practică pentru debutul lor profesional parcurgând materialele de mai jos. Vedeți aici și două recomandări punctuale din partea Irinei M. și respectiv a Ștefaniei B. care vă invită să aruncați o privire peste anunțul companiei (Megaventory) unde ea își desfășoară în prezent mobilitatea de practică Erasmus.