Printati aceasta pagina

Stagii de practică

 

21.09.2017 S-a deschis perioada de depunere a aplicațiilor pentru o mobilitate de practică finanțată prin programul Erasmus+. Aceste mobilități sunt dedicate tinerilor absolvenți.  Aplicațiile se pot depune în intervalul  25 septembrie 2017 - 1 martie 2018 iar selecția se face pe baza dosarului depus și în limita fondurilor disponibile.

Condiții de eligibilitate:

 

  • - Sunt considerați eligibili în categoria „tineri absolvenți” absolvenții de licenţă şi masterat, în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor (prin finalizarea studiilor se înţelege susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie);
  • - Stagiul de practică trebuie să aibă o durată de minim 2 luni.
  • - Toate mobilităţile trebuie să se încheie cel târziu la 31/05/2018
  • - Organizația gazdă poate fi orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului;
  • - Organizația gazdă nu poate fi  o instituție finanțată direct de Uniunea Europeană sau de statul român (ex: ambasadele României în străinătate).
  • - Durata cumulată a perioadei finanțate printr-un grant Erasmus+ nu trebuie să depășească 12 luni pe fiecare ciclu de studii (inclusiv mobilitatea de studiu și alte stagii de practică finanțate prin Erasmus+).

28.06.2017 - În acest moment selecția pentru mobilitățile de practică dedicate studenților și masteranzilor este închisă. O nouă selecție se va organiza începând cu octombrie/noiembrie 2017.

Studenții și absolvenții FCRP pot beneficia de un stagiu de practică prin intermediul programului Erasmus+. Studenții sunt încurajați să-și găsească singuri un loc de practică într-o țară participantă la programul Erasmus+ și să aplice pentru finanțare.

Mobilitățile se desfășoară pe tot parcursul anului universitar; studenții și absolvenții se pot înscrie la concurs ținând cont de termenele administrative pe care trebuie să le respecte și de faptul că granturile se acordă în limita fondurilor disponibile.

Stagiile de practică Erasmus+ sunt finanţate cu granturi între 650 şi 700 euro/lună. 

Dosarul de înscriere la selecție cuprinde:

1. Formularul de înscriere (se descarcă aici).

2. Curriculum vitae (în limba română);

3. Adeverință cu media ultimului semestru încheiat (pentru absolvenți - foaia matricolă sau adeverință cu media anilor de studiu). Pentru a se putea înscrie la selecție studenții trebuie să nu aibă restanțe.

4. O scrisoare de motivație (cel mult o pagină, în limba engleză, redactată cu TNR, 12, justify; Scrisoarea trebuie să răspundă la întrebarea: De ce îmi doresc o mobilitate de practică la ......).

5. Acceptul organizației în care se va desfășura stagiul de practică.


Pentru detalii despre dosarul complet, condiții de înscriere și participare valabile pentru anul universitar 2016/2017 puteți consulta aici vechiul anunț.